Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for 2nd ב-יוני, 2017

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

IMG_3628כרמל

 

מ.ק

מודעות פרסומת

Read Full Post »

ירושלים בעיקר הכותל והר הבית הם הסכנה הכי מוחשית להמשך קיום המדינה.

מטעמים רבים, ובעיקר בשל קהל הולך וגדל. קהל משיחי הרוצה לראות וגם בצורה אקטיבית את הקמת בית המקדש מחדש. בית מקדש הכולל  גם הקרבת קרבנות או במילים פחות מכובסות הקמת בית מטבחיים על הר הבית. ע"ע נאמני הר הבית.

כמובן שאיני מאמין. למרות שיהדותי חשובה לי.

גם על המאמינים ירושלים המאוחדת, היא סכנה מוחשית. כל עוד היהודי המאמין נאחז בתקווה מטאפורית האמונה שלו כשלעצמה עוברת סוג של עידון, הוא נאחז בתקווה, בתפילה וכו.

מרגע בו ירושלים היא רק שלו, ובית המקדש הוא לא מטאפורה, אלא מציאות ממשית, כל עניין האמונה לא רק הופך לירוד יותר, הוא הולך אחורה ונמשך לאפלה היסטורית  שהיא דילוג  לאחור מעל אלפי שנות היסטוריה ולמידה והפנמה ובקפיצה לחזור אלפי שנים אחורה. כאילו לא הייתה למידה, והיסטוריה.

האסון הגדול ביותר ליהדות הוא החיבור לאבנים למקומות שהפכו להיות הדבר הכי חשוב. הקדושה של המקום הופכת לגדולה וחשובה יותר מקדושת החיים.

Read Full Post »