Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for 10th ב-יוני, 2017

אפשר עקרונית להפוך שלולית לנהר עם אמירה על הטבע השוצף. ולשכוח שזו שלולית. הקישון עדיין ממאיר. אפילו שניתן לעשות שם צילומים מתקתקים.

תלוי בשעה, ובזוית וברמת המניפולציה הזמינה.

IMG_3388לןד

מודעות פרסומת

Read Full Post »

 

אני מרגיש צורך עוד ועוד לדעת על האיש המופלא הזה. כמה מילים, אולי באמת היכולת להכיל הכל את המילים האלה זו משימה בלתי אפשרית.

Read Full Post »

אם אכן היה סיבה ומסובב בסכסוך שלנו עם הערבים, אז סיום הכיבוש, רק שלא בטוח היכן הוא מתחיל והיכן נגמר היה מסיים את הבעיות האיזוריות ובכלל העולם היה נפלא.

ברם כנראה המציאות מורכבת יותר, לישראל הקטנה, אין הסבר איך בדיוק הבעיות של מדינות ערב, של האיסלם, קשורות בה ובנאכבה של השמאלנים שעשו פה מעשה מאד מיוחד במינו שיצר קונפליקט כמעט נצחי.

אין כמעט פתרון אחד לסכסוך שנראה כזה סגור ונקי, מוחלט ונעול, סופי, שישים קץ לאיבה בין המדינה הציונית לשכניה.

הכיבוש הוא עניין לא גאוגרפי, כנראה שלא.

אני לא אהיה כאן כאשר ייפתר הסכסוך, אם ייפתר בכלל. ואולי אני טועה, אולי.

אני לא ממש מתרשם מההזדמנות הגדולה שעכשיו עומדת להתרחש בה סעודיה תתן לנו לחיות במרחב הערבי כשכנים לגיטימיים כמובן עם תם הכיבוש.

 

Untitled-1חרב

 

 

Read Full Post »