Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for 11th ב-יוני, 2017

עקרונית אין כל בעיה עם ארגון כזה, ועם חיילים שרוצים לדווח על עוולות. בעיני.

שתי הסתייגויות יש:

א. אמת, חייבים לדבר אמת.

ב. הרצון לדווח לא יכול לאפשר למישהו לכבד פלסטיני במכות, ואז להפוך לאלדד יניב, מין שרץ שכל חייו פגע בעניים היה חלאה מהסוג הגרוע ביותר של הון ושלטון וייצג טייקונים וכל מיני פגעים מהסוג הזה החברתי בעיקר ורק משבעט בו ברק ונשאר ללא תעסוקה בתחום ההתמחות שלו, הקומבינה ורקיחת השקר, החליט להיות צדיק "מהפכני", כך גם מי שהרים יד על פלסטינים יכול לבקש סליחה, אבל לא להטיף מוסר כמו אלדד יניב, כמשל.

הייתי מוסיף שהגיע הזמן לבדוק למה ברק סוחר הנשק שומר על שתיקה ואין  איזה דרוקר אחד שיניח לפתחו או אילנה דיין שאלות נוקבות, באשר לעיסוקיו האפלים מעורבותו בסחר בנשק, גזירת קופונים מנשק שמדינת ישראל קנתה וכו. כולל בעניין הצוללות.

יש מערכת כבדה של השתקה בכל עניין העיסוקים האפלים של ברק, כמו שבזמנו הייתה השתקה גורפת בעניין עיסוקיו של פואד.

שוברים שתיקה על כולם, על הימין ופושעיו ועל השמאל ופושעיו. נראה לי שארגון שוברים שתיקה, מיחס מראש, בזדון את הפשעים רק לצד אחד, ואפילו הסתבר לאחרונה שפעיל של שוברים שתיקה, בעצמו, הודה במעשי אלימות לא מוצדקים כשהיה במשמרת נגד פלסטינים, בדיוק כמעשה אלדד יניב, שהתוודה על פשעיו (אלדד יניב הוא פושע של הון ושלטון לפי דבריו שלו עצמו) .

המהירות הזו של הפיכה של פושע למטיף בשער מציקה וטורדת. ולא מדובר באנשים ששילמו חוב לחברה ע"ע דרעי, מדובר במי שמסיבה לא ברורה כמו אלדד יניב והאיש משוברים שתיקה, לא הגיעו, או טרם הגיעו לבתי משפט. משום מה.

מישהו חטא.  לפחות שלא יטיף מוסר בתחום בו חטא, הוא יכול בהחלט לפתוח דף חדש, אדרבא אבל לא מעמדת המטיף בשער.

ולא ליזום פעולות זדוניות כשהוא עצמו לא עמד בפיתוי, שום התוודות, אינה מנקה או ממרקת פשעים.

עובדה היא שהנבל יניב הפך למטיף בענייני שחיתות לא בגלל שהיה איש נקי כפיים בעצמו אלא ההפך הוא גוש של טינופת מהסוג הכי נצלני. וכך מסתבר חלק מהפעילות של שוברים שתיקה, שוברים ידים ורגלים לפלסטינים, ואז זו בעיניהם ההוכחה שצה"ל נפשע, לא זו ההוכחה שאתם נבלות נפשעות. כי לקחתם את החוק לידיים בצורה בזויה, לא נכון לפאר אנשים כאלה.

מודעות פרסומת

Read Full Post »

IMG_1749חופ חיפה

 

מ.ק

Read Full Post »