Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for 2nd ב-אוגוסט, 2017

מהחוף

IMG_2357מהחופמ.ק

מודעות פרסומת

Read Full Post »

נוסעים ונוסעות, הרוב עד כמה שישמע מוזר הם שמאלניות דגולות, פה ושם פטריוטית ימנמנית ברשימת החזירים.

הכי מעצבן שהתופעה הזו של רמאות וחלאתיות היא כה מושרשת לבני מקבלת מתנות בדמות נסיעות לרחבי העולם מכל מיני גופי, ואפילו  נציגי הפרלמנט של המחאה החברתית.

eli

 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001199524#fromelement=hp_morearticles

Read Full Post »

המפעל חיפה כימיקלים מפעיל מנוף אכזרי במיוחד, הוא מפטר את עובדיו, שנים על גבי שנים הוזהר המפעל – והיה יכול למצוא פתרון אבל הוא תמיד ידע שהזיהום של חיפה לפי מדינת תל אביב אינו מהווה בעיה, ולראיה שנים מזהמים את הקרקע והאויר ואת המים של הים של תושבי הצפון בלי שזה יטריד את שלי יחימוביץ. המפעל הרעיל ומהווה סכנה מוחשית למיליון תושבי הצפון. שלי יחימוביץ חוברת לזוהמה המטונפת של המפעל הזה שכמעט באופן מסורתי מקושר למדינת תל אביב ועבריינות בתחום הרעלת הסביבה – צריך רק לנבור בשלטון בעבר, ביחסי קירבה של בעלי המפעל בעבר למשפחת רבין ולשרון כדי להבין שזו שיטה צינית. שלי יחימוביץ עם מדינת תל אביב מוזמנת לדחוף את הרעל שאנחנו נושמים לביתה ולילדיה. שלא תעיז לסכן חיינו עם המצפון הסוציאליסטי המזוייף שלה.

 

נמאס כבר לשמוע איזו חברת כנסת פופליסטית  מפונפנת שלא חיה בתוך ענן הרעל מטיפה מוסר בזכות כביכול דאגה לעובדים, מאות אם לא אלפים מתו כבר בגלל הרעל באוויר, ואז איש לא שמע את היחימוביץ שלמעשה הודחה אפילו מהפוזה הסוציאליסטית שלה לאחרונה. ומחפשת אילנות להיתלות בהם למען הקריירה המקרטעת שלה.  לאחרונה היא תומכת בדלת מסתובבת של הון ושלון (אבי גבאי)  האידיאולוגיה הסוציאל דמוקרטית נזנחה בעבודה המפלגה המתה היא מפא"י רק החכמה על גב תושבי הצפון נותרה.

 

פשוט לא ייאמן שאחת כזו מנדבת בקלות דעת מפונפנת את תושבי הצפון להמשיך ולהיות מורעלים בשם המצפון הסוציאליסטי שלה ההזוי. נשבר כבר מהשלטון הדכאני והרקוב של מדינת תל אביב.

 

המצפון הרקוב הסוציאליסטי שלה ושל חבריה מהברנז'ה לא נצפה בשנים האחרונות באופן תמידי  באיזור המפרץ שם היחס לעובד הוא יחס מחפיר והטובה הגדולה של המעסיקים לעובדיהם שתמורת שכר ודמי שתיקה הם מרעילים את בני המשפחה של העובדים.  שנים מדינת תל אביב מרעילה את הפריפריה זכור לרע איך היא תמכה בחולדאי הניאו ליברל שהפך את תל אביב לעיר לעשירים וחזירים בלבד.

החזירות של מדינת תל אביב היא הבעיה, חלק מהותי מהבעיה.

 

נמאס מיפות הנפש העלובה של גברת סוציאליזם מזוייפת שכבר לא נשאר לה תחמושת סוציאליסטית – שחוברת להון ולשלטון על מנת להרעיל מיליון תושבים.

 

הנה היא מצייצת , לא שמישהו שמע אותה דואגת לתושבי חיפה ולו פעם אחת. מותם של אלפים שווה בעיניה כקליפת השום העיקר הפאסדה הסוציאליסטית המזוייפת שעליה היא עשתה קריירה עלובה.

 

הציוץ העלוב של שלי יחימוביץ:

הפיטורים בחיפה כימיקלים הם אסון לאומי. על תאוות בצע של הבעלים והיעדר תפקוד של הממשלה משלמות 800 משפחות חפות מפשע. ויש פתרונות!….

שימו לב לא מות האלפים הוא לא ה-אסון, אלא סגירת המפגע, אחרי ששנים הוא הוזהר ע"י בתי משפט. מומחים. מה לא. ואז איש לא שמע את הגברת הבורגנית מתל אביב.

1396427-800

Read Full Post »