Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for 11th ב-אוגוסט, 2017

הצד האפל של ביבי אינו רק היותו נגוע בשחיתות, ונהנתנות, הצד השפל והאפל הוא שאין סביבו מנהיגים כפי שאמורים להיות בכל מפלגה דמוקרטית.

גם בימי בגין היו מנהיגים, שמידי פעם יצאו נגדו. ובגין היה דמוקרט אמיתי.

ההתנהגות של ביבי שמנסה בכל מחיר להשליט את מרותו בשעה שאפילו אם יצא נקי ולא יועמד לדין אין מדברת בזכותו.המפלגה אינה מפלגת ביבי, היא הייתה קיימת לפניו ותהיה אחריו. אסור שהוא ינהיג דיקטטורה.

אין בנאדם שגדול יותר מהמפלגה שבה הוא מתפקד, למרות שאצלנו מסורת אנטי דמוקרטית אופיינית גם לשמאל ולמרכז, למשל הנבוב לפיד, שאיש ב"מפלגתו" לא מבקר אותו, כך היה גם בימי בנגוריון, שהיה פשיסט אמיתי. כך במרץ, שהיא מפלגת נישה בורגנית. אין בדמוקרטיה הישראלית מסורת של פתיחות למעט רגעים בודדים בעבר.

הליכוד היא מפלגה פתוחה תמיד היה בה ריבוי דיעות ופתיחות, נתניהו הנרדף מנסה ליצר בכוח חזית אחידה. הנזק לו ולתדמיתו אינו עניין רק של ביבי, אלא של הדמוקרטיה. ביבי חש רדוף ומנסה בכוח ליצר מפלגה צייתנית.

מודעות פרסומת

Read Full Post »