Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for 12th ב-אוגוסט, 2017

בעיקרון קלמן ליבסקינד צודק, מהר מידי ידיים בימין מונפות, עם אצבע מאשימה : "בוגד" וחיות אחרות. אבל הימין למרות הכל, פתוח וסובלני פי-כמה מהשמאל בורגנים, מי שלא מאמין לבעל הבלוג, שישאל את ציפר, את בני ציפר העורך והסופר מהארץ, השמאל שחט אותו, הוא כבר לא כותב את הטורים שלו. וחבל.

קשה למצוא בשמאל קולות אחרים, תראו מה עשו לאראל סגל בגלצ כאילו גלצ היא נחלה לקול אחד בלבד, השוטר הצבאי אפילו הגיש נגדו תביעת השתקה.

אולי הכי נכון לומר שאין הבדל מהותי בין ימין ושמאל, אבל השמאל זוכר יותר, נוטר, שומר טינה, ומחכה לרגע הנקמה, הימין קצת פחות נקמני, כמובן כשהימין רגוע, ולא מתלהם.

ויש עובדות: עדיין 90 אחוז מהתקשורת מדברת בקול אחד, בלי ערבים ובלי חרדים, בלי ימין, בלי שמאל רדיקלי, כמעט אין קול אחר, רק שמאל בורגנים.

בשום מקום לא כתוב שכך צריך להיות, רוב העיתונות בישראל נגועה בשחיתות, היא מסתירה למשל את נושא חטיפת ילדי תימן, למה אין ולא יהיה תחקיר, כי זה מזיק לשמאל, אבל ממתי מה שמזיק לשמאל אינו עניין לעסוק בו, את זה תשאלו את העיתונאים הם בשום אופן לא מוכנים לכתוב ולו מילה אחת נגד העדר שממנו הם באים. זו הבעיה, הלוואי היה ולו קלמן אחד בקרב השמאל העדרי המתבהם.

 

מודעות פרסומת

Read Full Post »

חופים

IMG_3091קוצים בחוף

IMG_0372רר

 

רוחצים

מ.ק

Read Full Post »

IMG_0099רוצ בחופמ.ק

Read Full Post »

 

Read Full Post »