Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for the ‘ויזואל’ Category

משתפים פעולה לאחר המוות.

 

Soutine/Bacon

May 1 – June 18, 2011

http://www.hellynahmadgallery.com/exhibitions/soutine-bacon?view=slider#6

מודעות פרסומת

Read Full Post »

fcafcahoל

כבשכבשים2

מיכאל ק

Read Full Post »

בכפר הורדים נרעשו חצי מהזוכים באדמות להרחבת הישוב ערבים. שד ורעם, אשר על כן הם עצרו את המשך המכרז.

ורק כדי שנוכל להבין מי הם האנשים הדואבים את הצביון הציוני הנה הטבלה שמדברת בשם עצמה.

 

 

כלומר: אלה הגזענים הגרבוזים שמעולם לא חיו עם ערבים, שמטיפים מוסר לתושבי דרום תל אביב ה"גזענים" ודואגים שהם ישארו בגיטו לבנבן ללא שונה ואחר, הם גם מדברים על שוויון אחווה בין עמים ומרביצים תורה ליברלית. בקיצור קבס קבס קבס.

מודעות פרסומת

Read Full Post »

אסור היה לכלוא אותו. היו צריכים להרשיע על מנת שלא יהיה לעולם ראש ממשלה, וזהו. לשבת בכלא לא מכבד אותנו, אגב באותה נשימה את הנשיא קצב כן היו חייבים להכניס לכלא משום שהיה מדובר באונס. זו עבירה שאין לה סליחה.

בשני המקרים היה יועץ משפטי רך ואולי בלתי ראוי מני מזוז. אם זה נסתיים כפי שנסתיים זה נעשה על אף חוסר יכולתו.

במקרה שלי ביבי עם כל הכבוד, הוא אינו איש שצריך לשבת בכלא, אבל הוא חייב להפנים שבמעמדו אין לקחת מתנות ואו להתנהל כפי שהתנהל, ביבי לא לקח שוחד. הטענות של המשטרה הן אובר קילניג, הן מנסות לבנות תיק מעל ומעבר. בעניין המתנות הוא חטא ללא כל ספק, אפילו אם ההיקף קטן בהרבה. שמעון פרס ליום הולדתו קיבל מתנות פי 10 מכל המתנות שביבי קיבל כל ימי חייו, לא ייתכן שביבי יורשע פלילית על משהו שהיה לנורמה.

הגיע הזמן בכלל שלא יכניסו ראשי ממשלה לכלא, זה גם תלוי בהם ובהתנהגות שלהם. על המשטרה אין מה לומר, אפילו להפטיר שהיא עושה את עבודתה אין צורך, הדרך של המשטרה קציניה העבריינים ורוח המפקד שלה היא רוח רעה, במיוחד.

היא פועלת בגסות ומפרה כללי שחייבים להיות במדינה דמוקרטית. בכלל שוטרים צריכים להיות פחות אלימים.

 

מודעות פרסומת

Read Full Post »

כבש ועז

מיכאל ק

מודעות פרסומת

Read Full Post »

צב

מיכאל ק

מודעות פרסומת

Read Full Post »

מרחוק אסדת גז.

אסדה באופק

והתוצאה בחוף

התוצאה בחוף

מודעות פרסומת

Read Full Post »

Older Posts »